Tại sân bay có Airman

Dịch vụ xử lý mặt đất máy bay chở hàng

Road master (Công ty quản lý hàng hóa)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và hành lý từ nhà ga hàng hóa và nhà ga hành khách lên máy bay, đồng thời xếp hàng hóa và hành lý đến ULD (Unit Load Device) một cách nhanh chóng và an toàn. (Xử lý các tài liệu phù hợp với thủ tục / Hải quan / Quản lý xếp hàng / Công việc đóng gói hàng hóa, v.v.)