Онгоц буудалтай холбоотой бүх зүйлд “AIRMAN” компани бэлэн байна.

Ачаа тээврийн онгоцны газрын үйлчилгээ (Ground Handling)

Load Master (онгоцны ачаалалт тооцоолох)

Ачаа тээврийн терминал-аас ачигдаж ирсэн ачаа болон зорчигчдын ачааг агаарын хөлөгт ачиж, ULD (Unit Load Device) болон Bulk-оор ирсэн ачаа болон зорчигчдын ачааг агаарын хөлгөөс хурдан шуурхай аюулгүй буулгах үйлчилгээг үзүүлж байна. (Шат дараа бүрт хэрэгтэй бичиг баримт бүрдүүлэлт / гааль / онгоцны ачаалалт тооцоолох / ачаа боож баглах гэх мэт)