Онгоц буудалтай холбоотой бүх зүйлд “AIRMAN” компани бэлэн байна.

Зөвшөөрөл авч өгөх үйлчилгээ
Төрөл бүрийн нислэг болон энгийн, тусгай ачаа ачих зөвшөөрөл авч өгөх үйлчилгээг орлон гүйцэтгэж байна.

Үүнд:

  • Газар нутаг зам тээврийн яамнаас нислэг үйлдэх зөвшөөрөл авах
  • Импорт болон экспорт-ын бараа гаалиар нэвтрүүлэх
  • Тусгай ачаа болон онгоцны эд анги гаалиар нэвтрүүлэх
  • Солонгосын бүх онгоц буудалд буух, хөөрөх зөвшөөрөл авах болон хуваарь солих
  • Солонгос болон бусад орнуудын агаарын хилээр нэвтрэх зөвшөөрөл авах