Tại sân bay có Airman

Nghiệp vụ xin phép
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đại lý cấp giấy phép hàng không, cấp phép hàng hóa thông thường và hàng đặc biệt khác.

Nhiệm vụ

  • Tiến hành thủ tục cấp phép khai thác máy bay của Bộ Đất đai và Giao thông vận tải
  • Tiến hành làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu
  • Tiến hành thông quan cho hàng hóa đặc biệt và các bộ phận máy bay
  • Nghiệp vụ về cấp phép và thay đổi xuất/ nhập cảnh đối với tất cả các sân bay ở Hàn Quốc
  • Tiến hành xin cấp phép sử dụng vùng trời tại Hàn Quốc, các quốc gia khác