Онгоц буудалтай холбоотой бүх зүйлд “AIRMAN” компани бэлэн байна.

Онгоцны багийн гишүүдийн хилээр нэвтрэхэд туслах үйлчилгээ

Агаарын хөлгөөс буухаас эхлээд онгоцны багийн гишүүдийн Customs (гааль), Immigration (хилээр нэвтрэх), Quarantine (хорио цээрийн газар)-аар нэвтрэхэд туслахаас гадна тухайн нислэгийн компаниас тогтоож өгсөн машин хүртэл газарчлах үйлчилгээ.

  • Онгоцны урд онгоцны багийн гишүүдтэй уулзана
  • Онгоцны багийн гишүүдийг Customs (гааль), Immigration (хилээр нэвтрэх), Quarantine (хорио цээрийн газар)-аар нэвтрэхэд туслана.
  • Урьдчилан бэлдсэн машин хүртэл газарчилна

Нислэгийн компаниуд

Polar Air Cargo, Atlas Air, Qatar Airways(Cargo), Silkway West Airlines, Turkish Airlines (Cargo), Ethopian Airlines, AirBridge Cargo, ANA Airline, Volga-Dnepr Airlines, Cargolux
cace1cb5693812c3c91b2724f55fa88f_w480
imagesV31MM499
airbridgecargo-vector-logo
polar
turkish cargo2
ana air
11wewe
QR_CARGO_LNR_RGB
atlasLogo
77ba853117
RBA_Logo_Pri_FC_RGB