Онгоц буудалтай холбоотой бүх зүйлд “AIRMAN” компани бэлэн байна.

Онгоцны багийн гишүүдийг тосох, үдэх үйлчилгээ

Онгоцны урд онгоцны багийн гишүүдтэй уулзан Customs (гааль), Immigration (хилээр нэвтрэх), Quarantine (хорио цээрийн газар)-аар нэвтрэхэд туслахаас гадна тухайн нислэгийн компаниас тогтоож өгсөн машин хүртэл газарчлах юмуу “AIRMAN” компанийн машинаар зочид буудал хүртэл хүргэж өгөх үйлчилгээг үзүүлж байна.
  • Онгоцны урд онгоцны багийн гишүүдтэй уулзах
  • Онгоцны багийн гишүүдийн Customs (гааль), Immigration (хилээр нэвтрэх), Quarantine (хорио цээрийн газар)-аар нэвтрэхэд туслах
  • “AIRMAN” компанийн машинаар зочид буудалд хүргэж өгөх

Нислэгийн компаниуд

429481-small_png
fedex
atlas-air-1
polar
imagesV31MM499
서던에어 로고