Tại sân bay có Airman

Dịch vụ vận chuyển mặt đất của phi hành đoàn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hướng dẫn tiếp viên các thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh và kiểm dịch, hướng dẫn họ phương tiện di chuyển do hãng hàng không chỉ định hoặc đưa họ đến khách sạn bằng xe riêng.
  • Gặp mặt và dẫn đường phi hành đoàn trước máy bay
  • Hợp tác với các thủ tục CIQ của phi hành đoàn
  • Vận chuyển đến trước khách sạn bởi xe của Airman Co., Ltd.

Hãng hàng không

429481-small_png
fedex
atlas-air-1
polar
imagesV31MM499
서던에어 로고