БНСУ-ын эмчилгээний аялал жуулчлалын талаар танилцуулж байна.

“AIRMAN” компанийн Concierge Service
”Онгоц буудлын ойр орчим” болон “Онгоц буудал-эмнэлэг хооронд” явах шаардлагатай өвчтөнүүдэд зориулсан үйлчилгээ юм. Онгоц буудлын талаарх мэдлэгтэй мэргэжлийн байгууллага онгоц буудал болон эмнэлэг хооронд хүргэж өгөх, мөн бусад төрөл бүрийн үйлчилгээг үзүүлж, өвчтөний тав тухгүй байдал болон сэтгэл санааны тайван бус байдлыг арилгаж, Солонгосын эмчилгээний аялал жуулчлалын талаарх итгэлийг нэмэгдүүлэхийн төлөө хичээн ажиллаж байна.

Онгоц буудал – эмнэлэг & байрлах газар луу хүргэж өгөх үйлчилгээ

Онгоц буудал дээр уулзаж эмнэлэг болон байрлах газар хүртэл хүргэж өгнө.

Солонгосын хилээр орох, гарахад туслах үйлчилгээ

  • Онгоцноос буумагц онгоцны үүдэнд уулзаж, гаалиар гарах хүртэл газарчилна.
  • Онгоц буудал дээр уулзаж бүртгэл хийлгэх, хилээр гарахад туслах болон суух онгоцны үүд хүртэл хүргэж өгнө.

Мөнгө сольж өгөх болон гар утас зээлдүүлэх үйлчилгээ

Орчуулга хийх боломжтой хэл

Солонгос хэл, Англи хэл, Хятад хэл, Монгол хэл, Вьетнам хэл