Зорчигч тээврийн үйлчилгээ "AIRMAN" компани нь Инчон олон улсын нисэх онгоцны буудлаас нислэг үйлддэг зорчигч тээврийн компаниудын зорчигчийн бүртгэл болон ачаатай холбоотой үйлчилгээг үзүүлдэг.
Ачаа тээврийн үйлчилгээ "AIRMAN" компани нь Инчон олон улсын онгоцны нисэх буудал руу нислэг үйлддэг карго нислэгийн компаниудын ачилт хэмжилт(Load Control) болон нисгэгчдийн хилээр орж гарахад туслах үйлчилгээг үзүүлдэг. Эмчилгээний аялал жуулчлал “AIRMAN” компани нь гадаад өвчтөнүүдэд зориулсан эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын цогц үйлчилгээг үзүүлж байна.
Хувийн онгоц (Business Jet)

Үйлчлүүлэгчийн төлөвлөсөн цагийн хуваарьт тохируулан онгоц буудалд буухаас эхлээд хөөрөх хүртэлх бүх үйлчилгээг үзүүлдэг.

Concierge Service

Онгоцны буудал болон эмнэлэг(зочид буудал)-ийн хооронд машинаар хүргэж өгөх үйлчилгээ.

Инчон олон улсын нисэх буудлаар дамжин өнгөрөгчдийн аялал

Инчон олон улсын онгоцны буудлаар дамжин өнгөрч байгаа хүмүүст зориулсан онгоц буудал болон Инчон хот доторх эмчилгээ эрүүл мэнд болон аялалын үйлчилгээг үзүүлдэг.

365хоног 24 цагаар ажиллана.

Нэгдсэн лавлах 032-743-5221
Онгоц буудлын үйлчилгээ 032-743-5223
Ачаа тээврийн үйлчилгээ 032-743-5224
Зорчигч тээврийн үйлчилгээ 032-743-6935
Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал 032-743-5219