Сайхан дурсамж үлдээх аялалыг бэлэглэнэ.

(We are preparing a travel package)