Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn một chuyến đi đáng nhớ

(We are preparing a travel package)